PHÙ ĐỔNG: NƠI LƯU GIỮ NHỮNG KHOẢNH KHẮC GIA ĐÌNH

"𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑖 𝑛𝑎̆́𝑚 𝑡𝑎𝑦 𝑙𝑢́𝑐 𝑣𝑒̂̀ 𝑔𝑖𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎́𝑛ℎ đ𝑜̂̉𝑖 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑏𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑢 𝑔𝑖𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎̃𝑜 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑜̀𝑛 𝑡𝑟𝑒̉..!"
💐Chúc mừng kỉ niệm 50 năm ngày cưới của ông bà, Cả đời người cũng chỉ mong trọn vẹn một lần cùng nhau trong bữa tiệc ấm áp như thế!!

PHÙ ĐỔNG: NƠI LƯU GIỮ NHỮNG KHOẢNH KHẮC GIA ĐÌNH